Lễ động thổ nhà máy mới tại Mỹ Phước 3

Với thành công của nhà máy 1 tại khu công nghiệp VSIP1, công ty Sinh Nam Metal (Vietnam) mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Ban giám đốcXem tiếp …