NOVETEL HAN RIVER HOTEL – TP.Đà Nẵng

 

Năm hoàn thành: 2013

Hạng mục công việc:  Vách kính vượt tầng Unitized, cửa đi và cửa sổ nhôm kính, lan can kính, lam nhôm trang trí. mái kính và hệ vách kính chân nhện bao che lồng thang máy.