Cửa đi chính và cửa sổ

Công trình đã sử dụng:

Khu căn hộ cao cấp Estella – Hồ Chí Minh

Tòa nhà Mulberry Lane Hà Nội

Trung tâm thương mại Nha Trang Center (Nha Trang)