Lan can kính

Công trình đã sử dụng:

Khách sạn Novotel (Đà Nẵng)